Hàng nghìn lao động Hàn Quốc, Trung Quốc có nhu cầu ưu tiên nhập cảnh. Chuyện gì sẽ xảy ra?


Đường sắt Cát Linh-Hà Đông. Ảnh: GT

Tin tổng hợp: Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, báo cáo của 34 tỉnh và thành phố cho biết, nhu cầu ưu tiên nhập cảnh cho lao động nước ngoài là 9.099 lao động nước ngoài, chủ yếu là lao động Trung Quốc và Hàn Quốc.

Thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến 25.3.2020, số lao động nước ngoài tại Việt Nam là 94.078 người, trong đó, lao động thuộc diện phải cấp giấy phép là 82.573 người (đã cấp giấy phép cho 77.101 người), các trường hợp lao động không thuộc diện phải cấp giấy phép là 11.505 người.

Hiện nay, có 69.668 lao động trong số 94.078 lao động đang làm việc tại Việt Nam, gồm

 • 15.424 lao động Trung Quốc (chiếm 22,1%);

 • 24.521 lao động Hàn Quốc (chiếm 35,2%);

 • 29.723 lao động đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác (chiếm 42,7%).

Nhóm đối tượng trên chủ yếu là các chuyên gia, lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, có kinh nghiệm quản lý, đã và đang điều hành các doanh nghiệp. Trong đó gần 2.000 lao động của một số các dự án, công trình trọng điểm quốc gia, dự án áp dụng công nghệ mới của các tập đoàn đa quốc gia, như:

 • dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, khoảng 100 người;

 • dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 cần 76 người;

 • dự án điện rác Sóc Sơn - Hà Nội 112 người;

 • dự án Samsung tại Bắc Ninh 700 người; tại Thái Nguyên 40 người;

 • dự án LG Display tại Hải Phòng 200 người;

 • Cty TNHH Texhong 77 người …

Các địa phương đã làm thủ tục nhập cảnh và thực hiện các biện pháp cách ly phòng dịch theo quy định cho trên 1.100 lao động, chủ yếu là lao động Hàn Quốc (gần 1.000 người), lao động Trung Quốc (trên 100 người, trong đó tại Dự án đường sắt Cát Linh (37 người), công ty TNHH Texhong (77 người)...

Cuối tháng 3.2020, số lao động nước ngoài chưa quay trở lại VN là 24.410 người, gồm:

 • 18.999 lao động Trung Quốc (chiếm 77,8%),

 • 2.826 lao động Hàn Quốc (chiếm 11,6%) và 

 • 2.585 lao động đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác (chiếm 10,6%).