Hàng loạt doanh nghiệp tại Việt Nam tiếp tục ‘âm thầm đóng cửa’

Số doanh nghiệp “rời thị trường” nhiều hơn doanh nghiệp “đăng ký thành lập mới” tại Việt Nam trong năm tháng đầu của năm 2021.

Giữa những tin tức đại dịch COVID-19 với nguy cơ có thể tệ hại hơn trước, Tổng Cục Thống Kê của nhà cầm quyền CSVN cho hay, năm tháng đầu của năm nay, đã có hơn 55,000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Nhưng trong khoảng thời gian này, lại có tới 59,800 doanh nghiệp “rút lui khỏi thị trường.”


Đi vào chi tiết, theo cơ quan vừa kể, riêng trong Tháng Năm, có 11,600 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký hoạt động gộp chung 150,600 tỉ đồng, giảm 22% về số doanh nghiệp và đồng thời giảm 16.3% về số vốn hoạt động, so với cùng thời gian này của năm ngoái.


Nhưng cũng trong Tháng Năm, cả nước có 3,400 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 4,234 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, 1,279 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Gộp chung cả năm tháng đầu năm nay, “cả nước có gần 55,800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 778,300 tỉ đồng và tổng số lao động đăng ký là 412,400 lao động, tăng 15.4% về số doanh nghiệp, tăng 39.5% về vốn đăng ký và tăng 1.3% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.”


Ảnh minh họa

Tổng Cục Thống Kê đưa ra con số chi tiết cho thấy trong năm tháng đầu năm nay, có 59,800 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó có 31,800 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 22.3% so với cùng kỳ năm trước; 20,000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 20.7%; trong khi 8,000 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 32.3%.

Hồi đầu Tháng Năm, Cục Quản Lý Đăng Ký Kinh Doanh của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư CSVN khi đưa ra con số doanh nghiệp “rời thị trường” ngày một nhiều hơn, đã kêu rằng tình hình dịch COVID-19 căng thẳng đã ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh tế “nặng nề và dai dẳng.” Số lượng doanh nghiệp “rút khỏi thị trường” của bốn tháng đầu năm 2021 là 51,496 doanh nghiệp, tăng 23.3% so với cùng thời kỳ này của năm ngoái, trong khi đó, chỉ có 44,166 doanh nghiệp thành lập mới.


“Các doanh nghiệp hiện đang rất lo lắng không biết khi nào có thể hoạt động ổn định trở lại, mặc dù họ đã nỗ lực tìm hướng đi trong tình hình khó khăn chung nhưng không biết có đủ sức cầm cự qua thời gian tới… Nếu tình hình không khả quan, nhiều doanh nghiệp chỉ còn cách đóng cửa hoặc tìm hướng kinh doanh khác phù hợp.” Tờ Pháp Luật Việt Nam của Bộ Tư Pháp CSVN viết ngày 3 Tháng Năm, 2021.

Cuối Tháng Mười Hai năm ngoái, nhiều báo tại Việt Nam thuật lại bản báo cáo của Tổng Cục Thống Kê nói đã có tới 101,700 doanh nghiệp “tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể” trong năm 2020, tăng 13.9% so với năm trước.


Vào dịp này, tờ Thời báo Kinh tế Việt Nam kêu rằng: “Làn sóng phá sản doanh nghiệp đang diễn ra mạnh mẽ, con số doanh nghiệp Việt Nam giải thể, tạm ngừng hoạt động ghi nhận ở mức kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây.” Bây giờ, người ta thấy tình hình không có gì khả quan hơn mà còn tệ hại hơn.