Hà Tĩnh: Hơn 71.000 công nhân lao động phải nghỉ việc bởi đại dịch Vũ Hán Covid-19


Toàn cảnh buổi họp báo cung cấp số liệu của Cục Thống kê Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.

Tin tổng hợp: Chiều 29.6.2020, Cục Thống kê Hà Tĩnh tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2020. Trong đó, về tình hình lao động, việc làm do ảnh hưởng dịch COVID-19 đã khiến 26.000 lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã phải nghỉ việc không lương.


Theo đó, tăng trưởng GDRP 6 tháng đầu năm 2020 của tỉnh Hà Tĩnh ước đạt 0,1% so với cùng kì năm 2019. Trong mức tăng trưởng chung thì khu vực nông lâm thủy sản ước đạt 1,5% so với cùng kỳ. Khu vực công nghiệp và xây dựng ước tăng 2,6% so với cùng kỳ. Khu vực thương mại, dịch vụ giảm 3,6% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 15.6 đạt 3.620 tỉ đồng, bằng 56,9% so với cùng kỳ năm 2019. Toàn tỉnh thành lập mới 339 doanh nghiệp, giảm 21,5% so với cùng kỳ năm 2019. Tính giai đoạn 2015-2020 thì đây là năm đầu tiên có số doanh nghiệp thành lập mới sụt giảm so với cùng kỳ của năm trước.

214 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó có 180 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 14,6% so với cùng kỳ.

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm bằng 92,7% so với cùng kỳ năm 2019 (giảm hơn 7,2%).

Về tình hình lao động, việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên trong khoảng thời gian chịu tác động nặng nề nhất,

Toàn tỉnh có 26.000 lao động làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã phải nghỉ việc không lương, 45.600 lao động làm việc tự do ở lĩnh vực phi nông nghiệp bị mất việc làm.

6 tháng đầu năm 2020 đã giải quyết việc làm cho 9.997 lao động, đạt 40,8 % so với kế hoạch tỉnh đặt ra.