Hà Tĩnh: Hơn 300 công nhân Cty May Xuất khẩu Kỳ Anh đình công


Tin tổng hợp: Công ty May xuất khẩu Kỳ Anh, Hà Tĩnh, đã đi vào hoạt động từ tháng 10.2019. Từ đó đến nay đã 3 tháng nhưng công ty chỉ cho tạm ứng mỗi công nhân 1 triệu đồng. Còn lại tiền lương đã nhiều lần công ty hứa nhưng rồi vẫn không thanh toán, mặc dù mức lương ở đây rất thấp (trung bình chỉ hơn 5 triệu đồng/3 tháng), và tiền tăng ca cũng rất thấp.


Gần đây, Cty hứa ngày 10.01.2020 này sẽ trả đủ lương nhưng vẫn chưa trả, nên sáng nay, 13.01.2020, gần như toàn bộ công nhân đến nhưng không làm việc mà yêu cầu trả lương như đã cam kết.

Công ty cam kết hàng tháng trả lương vào ngày 10. Thế nhưng, suốt 3 tháng qua, Cty vẫn tiếp tục vier65n nhiều lý cớ để nợ lương công nhân. Còn công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh cũng hứa sẽ tiếp cận làm việc với công ty này để ...nắm bắt tình hình.


Thực tế cho thấy, không riêng gì tại Cty May xuất khẩu Kỳ Anh, mà trên cả nước, công nhân không thể kỳ vọng gì ở các công đoàn nhà nước phục vụ giới chủ nhân, và nhu cầu thành lập nghiệp đoàn độc lập để tranh đấu cho quyền lợi của người lao động ngày càng cao.