Hà Tĩnh: 42 doanh nghiệp xin tạm dừng đóng BHXH


Ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp khó khăn nên xin tạm dừng đóng BHXH. Trong ảnh là công nhân của một doanh nghiệp ở KKT Vũng Áng vẫn duy trì làm việc. Ảnh: Đức Thạch

Tin tổng hợp: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đến nay Hà Tĩnh đã có 42 doanh nghiệp có văn bản xin tạm dừng đóng BHXH.


Về quy trình, các doanh nghiệp xin tạm dừng đóng BHXH phải lập hồ sơ, sau đó Phòng LĐTBXH sẽ xác nhận rồi gửi về BHXH để giải quyết. Hiện đã có 7 doanh nghiệp lập hồ sơ xin xác nhận của Phòng LĐTBXH.


100% doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Doanh thu của các đơn vị kinh doanh sụt giảm mạnh đã ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, CNLĐ.


Nhìn chung, các doanh nghiệp lớn đang đảm bảo việc làm, tiền lương, chế độ cho người lao động nhưng có một số đã phải thu hẹp quy mô sản xuất, kinh doanh. Đa số các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động rất khó khăn, thiếu việc làm, phải ngừng việc, thu hẹp sản xuất.


Hiện có 143 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại, du lịch, vận tải, may mặc, các trường tư thục… gặp khó khăn trong hoạt động, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (chiếm 36% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn). Trong đó có

127 doanh nghiệp phải ngừng hoạt động và tạm ngừng hoạt động, hơn 36.000 lao động trong diện hợp đồng lao động bị tạm thời phải nghỉ việc hoặc mất việc, có hơn 1.500 lao động tại Hà Tĩnh nộp hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp.