Hà Nội trả lương hưu qua tài khoản ATM từ 07.4.2020


Ảnh minh họa - Nguồn ảnh: BHXHVN

Tin tổng hợp: Bảo hiểm xã hội Hà Nội sẽ thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM) từ 07 - 10.4.2020, và bằng tiền mặt từ 16.4 - 10.5.2020


UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Bưu điện thành phố phối hợp với Bảo hiểm xã hội Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng phương án tổ chức chi trả đảm bảo an toàn đến người hưởng.

Cụ thể, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu triển khai thực hiện việc chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội tháng 4 và 5.2020 vào cùng một kỳ và chi trả tại nhà.

Quy định này thay thế cho việc chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội cho các đối tượng tập trung tại UBND xã, phường hoặc tổ dân phố trong thời gian trước đây.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo phối hợp với Bưu điện Thành phố tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn về phương thức nhận lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội tại nhà trong thời gian phòng chống dịch Covid-19.

Đối với người hưởng đang trong giai đoạn cách ly tập trung, cách ly tại nhà để phòng chống dịch, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với cơ quan Bưu điện, cơ quan Bảo hiểm xã hội xây dựng phương án chi trả cho người hưởng.

Trên cơ sở chỉ đạo trên, Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã phối hợp với Bưu điện huyện, Bưu điện trung tâm báo cáo UBND các quận, huyện, thị xã phương án chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội của người hưởng trên địa bàn nhận tiền mặt tại nhà (không thu bất kỳ khoản phí nào).

Việc chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân (ATM) từ ngày 07-10.4.2020 và chi trả tiền mặt từ ngày 16.4 - 10.5.2020.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội cũng đề nghị Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã khi tiếp nhận hồ sơ đối với trường hợp nghỉ hưởng để nhận lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội mới từ tháng 5.2020 cần hướng dẫn người hưởng kê khai tài khoản cá nhân (ATM) để nhận tiền.

Trường hợp người hưởng chưa có tài khoản cá nhân thì hướng dẫn mở tài khoản cá nhân theo quy định của ngân hàng.

Bảo hiểm xã hội Thành phố cũng yêu cầu Văn phòng, các phòng Nghiệp vụ và Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn kiểm tra, giám sát trong thời gian chi trả đảm bảo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-UBND của UBND Thành phố.