Hà Nội: Tiếp nhận 592 hồ sơ doanh nghiệp nợ đọng BHXH


Tin tổng hợp: Tính đến nay,

Thành phố Hà Nội (CĐ TP.Hà Nội) tiếp nhận được 592 bộ hồ sơ doanh nghiệp (DN) nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH) với số tiền nợ 475,6 tỷ đồng và có 175 hồ sơ CĐ khởi kiện đã được tòa án thụ lý.

Qua thủ tục thông báo khởi kiện của tổ chức CĐ, đã có 114 đơn vị, DN tự giác nộp trên 108 tỷ đồng tiền nợ đọng BHXH.


LĐLĐ TP chỉ đạo các CĐ cơ sở tăng cường chức năng giám sát và tự kiểm tra tại đơn vị, DN. Qua công tác tự kiểm tra, các CĐ cơ sở đã phát hiện các thiếu sót, tồn tại và đã kiến nghị người sử dụng lao động giải quyết, khắc phục kịp thời, góp phần tăng cường chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong DN.