Hà Nội: Tiến hành giải pháp "bêu tên" 500 đơn vị sử dụng lao động nợ đọng bảo hiểm xã hội


Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ BHXH. Ảnh: Hải Nguyên

Tin tổng hợp: Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa công khai danh sách 500 đơn vị sử dụng lao động nợ đọng Bảo hiểm xã hội từ 6 tháng đến 24 tháng.

500 đơn vị sử dụng lao động đã có hành vi vi phạm pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của 11.830 lao động. Số nợ của 500 đơn vị này lên đến hơn 251 tỉ đồng.

Ngoài việc gửi danh sách các doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội cho UBND thành phố Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan tìm phương án giải quyết nợ đọng, bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Được biết Bộ Luật Hình sự mới được sửa đổi. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn có nhiều cách đối phó với những cán bộ thích tự mình làm luật khác.