Bộ LĐ-TB-XH: Đồng ý tăng lương cho nhân viên phục vụ trực tiếp xe buýt trên địa bàn Hà Nội


Nhân viên xe buýt thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội. Ảnh: Hoa Lê

Tin tổng hợp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn gửi UBND TP.Hà Nội về việc thống nhất hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương đối với lao động trực tiếp phục vụ cho loại hình xe buýt thường và xe buýt nhanh BRT trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, UBND thành phố Hà Nội đề nghị điều chỉnh tăng thêm tiền lương đối với lao động trực tiếp (lái xe và nhân viên phục vụ) phục vụ cho loại hình xe buýt thường và xe buýt nhanh BRT trên địa bàn thành phố Hà Nội với hệ số điều chỉnh là 1,97.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, hệ số điều chỉnh là cơ sở để xác định chi phí tiền lương trong giá, đơn giá dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thường và xe buýt nhanh BRT trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định tại Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 6.11.2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về vấn đề này, lãnh đạo Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội cho biết:

"Thực tế, hệ số này đang được áp dụng ở hiện tại. Tuy nhiên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thay đổi thông tư. Sau khi có sự thay đổi thông tư, để được tiếp tục áp dụng số lương như vậy phải xin thoả thuận lại với Bộ".