Hà Nội: Số lao động nghèo cần hỗ trợ tăng cao, khó xác minh thu nhập


Tính tới chiều 02/5/2020, Hà Nội đã cơ bản chi trả tiền hỗ trợ xong cho 3 đối tượng: Người có công; Hộ nghèo và cận nghèo; Bảo trợ xã hội

Tin tổng hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Hà Nội báo cáo việc chi trả tiền hỗ trợ cho 3 đối tượng (Người có công với cách mạng; Hộ nghèo và cận nghèo; Bảo trợ xã hội) trên địa bàn Hà Nội cơ bản đã hoàn tất.


Tuy nhiên, vấn đề khó khăn nhất hiện nay chính là việc rà soát, thống kê lên danh sách đối tượng lao động tự do mất việc làm, gặp khó khăn trong mùa dịch bệnh Covid-19.


“Cấp xã, phường hiện nay vẫn đang tiếp tục rà soát thống kê lao động tự do, chủ yếu bám vào điều kiện mất việc làm do dịch bệnh Covid-19 ”. Còn điều kiện “có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo” thì quả thực rất khó xác minh vì những đối tượng này làm việc tự do, chứ không phải như lao động ký hợp đồng trong các doanh nghiệp.


Do đó, việc thống kê rà soát có chính xác hay không chủ yếu do cấp xã thực hiện.

Hội đồng xét duyệt bao gồm cả tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, cảnh sát khu vực vào cuộc thì mới nắm rõ được tình hình từng đối tượng”.

Cũng theo Sở LĐTB&XH, số liệu thống kê sơ bộ lao động gặp khó khăn tới nay đã tăng cao so với rà soát ban đầu. "Dự kiến trong tuần tới UBND TP. Hà Nội sẽ ban ban hành quyết định cấp kinh phí chi trả cho các đối tượng lao động gặp khó khăn trên địa bàn. Cùng với đó Sở LĐTB&XH cũng sẽ ban hành văn bản hướng dẫn việc chi trả".


Theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, người lao động phải tạm hoãn hoặc nghỉ việc không lương do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1,8 triệu đồng/người/tháng; Tối đa không quá 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng; Tối đa không quá 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.


Thủ tướng yêu cầu bảo đảm công khai minh bạch, kịp thời chính xác; Đề cao trách nhiệm và sẵn sàng giải trình trước Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân; Thường xuyên kiểm tra đôn đốc tình hình thực hiện ở địa phương đơn vị; Không để lợi dụng để trục lợi chính sách, tham ô, tham nhũng lãng phí, lợi ích nhóm; Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.