• NBCN

Hà Nội: Nâng mức hỗ trợ con công nhân trong Khu Công Nghiệp


Kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hà Nội khóa XV vừa được tổ chức đã thông qua nghị quyết về một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND TP, trong đó có quy định mức hỗ trợ thực hiện một số chính sách phát triển giáo dục mầm non của TP.

Nghị quyết nêu rõ mức thu nhập bình quân đầu người trong một tháng của Hà Nội gấp khoảng 1,5 lần so với mức thu nhập bình quân đầu người trong một tháng của cả nước. Do đó, UBND TP Hà Nội đề xuất mức hỗ trợ thực hiện một số chính sách bằng 1,5 lần mức tối thiểu quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non.


Theo đó, TP Hà Nội sẽ hỗ trợ 240.000 đồng/trẻ/tháng đối với trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định, có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các KCN được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế nhưng không quá 9 tháng/năm học. Ngoài ra, TP Hà Nội cũng hỗ trợ 1,2 triệu đồng/giáo viên (GV)/tháng đối với GV đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định ở địa bàn có KCN bảo đảm những điều kiện sau:

  • có trình độ chuẩn đào tạo chức danh GV mầm non theo quy định;

  • có hợp đồng lao động với người đại diện pháp luật của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục;

  • trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ/lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động đang làm việc trong các KCN.

Mức hỗ trợ trên nằm ngoài mức lương thỏa thuận giữa chủ cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục với GV và không dùng tính đóng hưởng BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng dạy thực tế trong năm học nhưng không quá 9 tháng/năm học.


Đây là một gương tốt về sự hỗ trợ thiết thực cho công nhân tại các khu công nghiệp và cần được nhân rộng khắp nơi.