Hà Nội có 492 hội đồng xét duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ khắc phục ảnh hưởng đại dịch Vũ Hán Covid-19


Người lao động được nhận tiền hỗ trợ đợt 1. Ảnh: Anh Thư

Tin tổng hợp: Hà Nội đã tiếp nhận gần 24.000 hồ sơ đề nghị hỗ trợ: hơn 22.000 hồ sơ thuộc nhóm lao động tự do, và hơn 1.200 hồ sơ thuộc hộ kinh doanh cá thể với …


Gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỉ đồng hỗ trợ người dân ảnh hưởng sâu dịch Covid-19 được Hà Nội triển khai theo hai đợt. Chi trả đợt 1 cho các nhóm đối tượng là người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội đã cơ bản hoàn thành. Việc rà soát 5 nhóm đối tượng thuộc diện thụ hưởng đợt 2 đang được các quận, huyện triển khai, làm căn cứ đề xuất hỗ trợ.

Những đối tượng được thụ hưởng trong đợt 2 gồm nhóm lao động tự do; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hộ kinh doanh cá thể; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, đến nay, các xã, phường, thị trấn đã thành lập 492 hội đồng cấp xã để xét duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đánh giá: Trong quá trình triển khai, các địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc để xác định chính xác đối tượng thụ hưởng. Chẳng hạn, việc thẩm định các điều kiện để hỗ trợ cho các nhóm đối tượng không có cơ sở để kiểm tra, xác minh, mà dựa vào thông tin do người lao động, người sử dụng lao động cung cấp. Điều này dễ dẫn đến tình trạng trục lợi chính sách.

Việc xác định lao động bị mất việc làm, giảm sâu thu nhập chỉ xác định riêng cá nhân họ, hay xét đến gia cảnh của gia đình cũng chưa rõ.

Bên cạnh đó, đối với người làm công việc bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định, khi xác định có xét đến việc chấp hành các quy định về sử dụng lòng đường, vỉa hè hay không, hiện chưa có hướng dẫn cụ thể.

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, trong quá trình rà soát, xét duyệt đối tượng thụ hưởng, các đơn vị, địa phương cần nghiên cứu kỹ các quy định để tìm ra giải pháp phù hợp.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube