• NBCN

Hà Nội: 977 dự án vốn đầu tư ngoài ngân sách chậm tiến độ


Chủ tịch UBND TP.Hà Nội chủ trì buổi làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Báo cáo với lãnh đạo thành phố Hà Nội, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trên địa bàn thành phố có 2.907 dự án đầu tư ngoài ngân sách, trong đó 977 dự án triển khai chậm tiến độ.


Ngày 19.4.2021, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm và công tác trọng tâm trong thời gian tới.

Báo cáo với lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Duy Tuấn cho biết, thực hiện các chương trình hành động của UBND thành phố, Sở đã ban hành chương trình công tác năm 2021 với 126 nhiệm vụ, trong đó có 12 nhiệm vụ trọng tâm.

Nói về kế hoạch đầu tư các công trình trọng điểm, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cho hay, đến nay, có 11/33 dự án hoàn thành theo mục tiêu ban đầu, 15 dự án đang thi công xây dựng, 12 dự án đang chuẩn bị thực hiện và hoàn thành thủ tục…

Về vốn đầu tư ngoài ngân sách, tính đến ngày 31.3.2021, tại Hà Nội có 2.907 dự án với tổng số vốn đăng ký 1,65 triệu tỉ đồng. Trong đó đã hoàn thành 967 dự án; đã chấm dứt hoạt động, thu hồi 182 dự án; mới có chấp thuận triển khai, chưa thực hiện thủ tục đầu tư 466 dự án; đang triển khai 1.292 dự án. Trong số này, có 378 dự án chưa được giao đất, cho thuê đất; 977 dự án triển khai chậm tiến độ.

Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, nhìn chung tiến độ triển khai nhiều dự án còn chậm. Sau khi nghe báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chỉ đạo từng phần việc và cách làm chi tiết, cụ thể trong từng lĩnh vực. Theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, trọng tâm buổi làm việc là để gắn trách nhiệm với tất cả các sở, ngành khác để kết quả công việc tốt hơn. Vì thực tế, công tác phối hợp hiện nay có nơi, có lúc chưa đồng bộ. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh nói rõ: “Các đồng chí là “nhạc trưởng” nên phải chú trọng đôn đốc các đơn vị khác; gắn trách nhiệm, có chế tài cụ thể; đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố đôn đốc kiểm tra, làm sao để công việc hiệu quả nhất”.

Ông Chu Ngọc Anh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư cần khẩn trương tổng hợp “bức tranh” chung về: Tổng kết Luật Thủ đô; quy hoạch chung phát triển kinh tế xã hội 5 năm... để thành phố hoàn thành các công việc đúng tiến độ.

Ông Chu Ngọc Anh nhấn mạnh: Theo yêu cầu thực tiễn và kỳ vọng, chúng ta còn đang khó khăn trong tiến độ của một số phần việc như tăng phân cấp ủy quyền. Phân cấp ủy quyền phải rõ ràng. Các đơn vị cần rà soát từng phần việc để thành phố tháo gỡ kịp thời. Sở cần làm việc căn cơ khoa học, đổi mới sáng tạo hơn nữa vì công việc chung.