Hà Nội đề nghị bổ sung biên chế để tuyển dụng dứt điểm giáo viên hợp đồng


Giáo viên hợp đồng chờ ở trụ sở tiếp công dân để gửi tâm tư, nguyện vọng đến lãnh đạo Hà Nội. Ảnh: Huyền Trần

Tin tổng hợp: UBND TP.Hà Nội vừa có tờ trình Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị bổ sung biên chế giáo viên tiểu học và THCS để tuyển dụng dứt điểm số giáo viên hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 31.12.2015 của TP.Hà Nội.


Theo báo cáo của Sở Nội vụ Hà Nội, năm 2020, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập thuộc ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã được giao 75.421 biên chế viên chức giáo viên. Số giáo viên hiện có là 70.285. Như vậy, thành phố sẽ có 5126 chỉ tiêu biên chế (mầm non 1938, tiểu học 1644, THCS: 1554).

Qua rà soát của Sở Nội vụ, hiện có 2028 trường hợp giáo viên hợp đồng đủ điều kiện tuyển dụng đặc cách theo tinh thần công văn số 5387 ngày 5.11.2019 của Bộ Nội vụ (mầm non 841, tiểu học 380, THCS: 807).

Dù chỉ tiêu biên chế của Hà Nội nhiều hơn gấp đôi số giáo viên hợp đồng đủ điều kiện xét tuyển đặc cách đang tồn đọng, nhưng xảy ra thực trạng ở một số môn học, số giáo viên hợp đồng lại nhiều hơn số chỉ tiêu giáo viên (môn ngoại ngữ ở cấp tiểu học, môn Toán, Văn, Ngoại ngữ ở cấp THCS).

Để tháo gỡ khó khăn này, UBND thành phố đề xuất bổ sung biên chế giáo viên ở các môn học thiếu theo định mức của Bộ GDĐT, không vượt quá số biên chế theo từng môn học.

Cụ thể, số biên chế cần bổ sung gồm 23 giáo viên ngoại ngữ khối tiểu học, 68 giáo viên toán, 75 giáo viên văn, 58 giáo viên ngoại ngữ khối THCS (tổng cộng 224 biên chế).

Sau khi được Thường trực Hội đồng nhân dân thanh phố thông qua, UBND thành phố sẽ phân bổ 224 biên chế trên, ban hành quyết định phê chuẩn kế hoạch tổ chức xét tuyển theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, đảm bảo khách quan, minh bạch.

Trước đó, ngày 20.5.2020, giáo viên hợp đồng ở Hà Nội tiếp tục gửi đơn kiến nghị lên Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội. Đồng thời cũng gửi đơn kêu cứu đến các đại biểu Quốc hội kèm theo chữ ký và các văn bản liên quan.

Theo các giáo viên, hơn 1 năm qua, hàng ngàn giáo viên hợp đồng lâu năm trên địa bàn luôn “đặt” vào thế “bị rà soát”. Rất nhiều văn bản rà soát của Hà Nội đã đưa ra, nhưng đến nay giáo viên vẫn chưa được xét đặc cách theo đúng chủ trương của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Giáo viên cho biết, dù đã có chỉ đạo xét đặc cách, nhưng Hà Nội vẫn gửi xin ý kiến Bộ Nội vụ, trong đó đề xuất xét tuyển giáo viên hợp đồng theo Nghị định 161/2018, sẽ tổ chức thi sát hạch nếu nhiều người đăng ký vào 1 chỉ tiêu.