• NBCN

Gia Lai: Xã thoát khỏi diện khó khăn, học sinh vẫn cần gạo hỗ trợ để đến trường


Học sinh bán trú ở điểm trường xã Krong, huyện Kbang nhận hỗ trợ mì tôm ngày cuối tuần. Ảnh T.T

Ngày 27.11.2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết, vừa gửi công văn đề xuất với UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh có phương án hỗ trợ vật chất cho hàng nghìn em học sinh vừa bị ngắt chế độ bán trú, miễn giảm học phí, sau khi có gần một trăm xã thoát khỏi vùng khó khăn để hoàn thành Nông thôn mới. Theo đó, Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04.6.2021 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Gia Lai có 96 xã thoát khỏi xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn), xã khu vực II (xã còn khó khăn) để bước vào xã khu vực I (xã bước đầu phát triển thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi). Nhiều xã hoàn thiện chỉ tiêu đạt chuẩn Nông thôn mới, vì thế mọi chế độ liên quan đến chính sách hỗ trợ cho học sinh cũng bị cắt.

Ông Lê Duy Định – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết, những học sinh bị cắt chế độ đột ngột nên ảnh hưởng lớn đến chỉ tiêu phấn đấu tỷ lệ huy động học sinh ra lớp của các địa phương, một bộ phận gia đình khó khăn có nguy cơ để con em bỏ học. Chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ bị tác động tiêu cực.

Theo thống kê, chính sách phát triển giáo dục mầm non theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP, Gia Lai có 6.447 học sinh bị cắt giảm.

Về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, số lượng học sinh phổ thông được hưởng chế độ giảm: 25.656 học sinh. Kinh phí giảm với số lượng học sinh nêu trên tính đến hết năm học 2021-2022 là 21,9 tỉ đồng.

Về chế độ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP về hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, ở Gia Lai số lượng học sinh được hưởng chế độ giảm: 2.357 học sinh. Kinh phí giảm với số lượng học sinh nêu trên tính đến hết năm học 2021-2022 là 15,8 tỉ đồng và 318 tấn gạo.

Việc cắt giảm chế độ với số tiền nhiều tỉ đồng khiến học sinh và các nhà trường gặp khó khăn. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh có cơ chế hỗ trợ cho các đối tượng học sinh bị ảnh hưởng nêu trên.

Kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành trung ương có chế độ, chính sách đặc thù đối với các học sinh dân tộc thiểu số mới được đưa ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn có thời gian ổn định đời sống kinh tế, để tiếp tục an tâm học tập góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc.