Cấp bách gia cố kỹ năng hoạt động cho cán bộ Công đoàn


Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN Nguyễn Đình Khang

Tin tổng hợp: Hội nghị Đoàn CT Tổng LĐLĐ VN lần thứ 10 khóa 12, vào ngày 24/12/2019, do CT Nguyễn Đình Khang chủ trì, đã thảo luận sôi nổi về tình hình hoạt động rã rời của cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 4a/NQ/TLĐ.


Tình hình mới đòi hỏi những cải cách cấp bách. Tương tự như lãnh đạo Samsung nhận định trong lời xin lỗi toàn dân Hàn Quốc về sự cố CT và Phó CT Hội Đồng Quản Trị Trung Ương của Sam Sung phải hầu tòa và lãnh án về tội phá hoại ngfhiệp đoàn độc lập của công nhân: "Công đoàn không còn phù hợp với sự chở đợi và đòi hỏi của xã hội", TLĐLĐ VN cũng phải cấp bách chạy đua với những cam kết ràng buộc VN phải tuân thủ quyền thành lập, chọn lựa, hoạt động và liên kết các nghiệp đoàn độc lập của công nhân. Trong đó, gạch nối đứt đoạn giữa công đoàn cơ sở với trung ương chính là công đoàn cấp trên trực tiếp của cơ sở.


Hiện cả nước có 1.310 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở (không tính lực lượng vũ trang), trực tiếp quản lý 110.114 CĐ cơ sở, chiếm 86,6% tổng số CĐ cả nước. CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đang quản lý và sử dụng 4.606 cán bộ CĐ chuyên trách.

Theo dự thảo báo cáo, vẫn còn một bộ phận cán bộ CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở có trình độ hạn chế, hiệu quả công tác thấp, thiếu rèn luyện, ngại học tập, sợ va chạm, không dám đấu tranh, sống thực dụng, lợi dụng công vụ để thu lợi cá nhân. Đó là tình trạng phổ biến, và đội ngũ đó không nhỏ. Trong thời gian tới, hoạt động CĐ sẽ có nhiều khó khăn, phức tạp, do đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở phải có bản lĩnh chính trị vững vàng; không ngừng nâng cao năng lực, trình độ để đủ khả năng tiếp cận được với khoa học - công nghệ hiện đại, tiên tiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Còn làm cách nào thì sẽ ...tiếp tục hội nghị.