• NBCN

Giám đốc BHXH quận Lê Chân (Hải Phòng) chỉ đạo rút hàng trăm triệu đồng hoa hồng


Lợi dụng chính sách trả tiền hoa hồng cho đại lý vận động người dân tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bà Phạm Thị Hải Hà – Giám đốc BHXH quận Lê Chân chỉ đạo bộ phận chuyên môn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan, lập danh sách chuyển những người đến tham gia 2 loại hình bảo hiểm trên từ BHXH quận xuống các đại lý (UBND phường) ký, đóng dấu, hợp thức hóa hồ sơ như thể những người tham gia nêu trên do các đại lý phát triển được. Sau khi hoàn thiện, BHXH quận Lê Chân chi tiền hoa hồng cho các đại lý.


Số tiền hoa hồng 17% theo quy định này BHXH Lê Chân chỉ chi khoảng 30% trong số đó cho các đại lý, còn lại BHXH Lê Chân giữ lại để chia cho Ban giám đốc và các cán bộ, chuyên viên, nhân viên liên quan. Vì thực tế, số lượng người dân tham gia 2 loại bảo hiểm nêu trên do BHXH quận phát triển được (không tính hoa hồng), chứ không phải do các đại lý phát triển. Do đó, các đại lý chỉ làm mỗi một việc là ký, đóng dấu, chuyển lên BHXH Lê Chân nhằm hợp thức hóa giúp BHXH Lê Chân hoàn thiện hồ sơ để rút tiền hoa hồng chia nhau.


Theo phản ánh, tại cuộc họp toàn cơ quan BHXH quận Lê Chân sáng 02/11/2020 bàn chuyện "ăn chia tiền hoa hồng" 9 tháng đầu năm 2020, bà Phạm Thị Hải Hà – Giám đốc BHXH quận Lê Chân cũng như một số cán bộ liên quan đã giải thích và nói rõ về số tiền "ăn chia" nêu trên từ đâu mà có.


Số tiền ăn chia 9 tháng năm 2020 là 365 triệu đồng, được chia cho 28 cán bộ, chuyên viên, nhân viên của toàn cơ quan. Người được lĩnh cao nhất là bà Phạm Thị Hải Hà với số tiền 15 triệu, 2 người được hưởng mức thấp nhất là 3 triệu. Số tiền còn lại để đi đối ngoại.


Ngoài số tiền nêu trên là tiền hoa hồng đối với BHXH tự nguyện, theo phản ánh, bà Hà nói tại cuộc họp còn phải chi 30% cho các đại lý để họ ký xác nhận hồ sơ giúp cho BHXH quận. Số tiền hoa hồng của BHYT tự nguyện thì bà Hà không công khai là bao nhiêu.


Bản tin khiến người đọc phân vân không rõ có bao nhiêu bà Hà, và bao nhiêu cán bộ cấp cao hơn bà Hà, tính tới cấp trung ương, trong guồng máy công quyền nhà nước CHXHCNVN?