• NBCN

Giá xe Honda City ngang 19 tháng lương trung bình ở Singapore, 29 tháng ở Malaysia & 94 tháng ở VN


Chi phí tối thiểu để sở hữu ô tô ở Việt Nam được cho là đang vào khoảng 300.000.000 VND.

Mức lương tháng

Về mức lương trung bình quý 1/2022 ở

 • Singapore là khoảng 4.793 USD/tháng,

 • Malaysia đạt khoảng 822 USD/tháng,

 • Indonesia khoảng 358 USD/tháng,

 • Việt Nam khoảng 275 USD/tháng.

Giá xe

Thử chọn một mẫu xe nằm trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất Đông Nam Á năm 2021 là Honda City, mẫu xe này bao gồm giá xe và thuế phí ở

 • Singapore khoảng 91.600 USD,

 • Malaysia khoảng 23.900 USD,

 • Indonesia khoảng 16.407 USD,

 • Việt Nam khoảng 25.800 USD.

Cần tối thiểu bao nhiêu tháng lương trung bình để mua xe?

Nếu xét chung mẫu Honda City 1.5 RS,

 • Singapore: tương đương 19 tháng lương;

 • Malaysia: tương đương 29 tháng lương ;

 • Indonesia: tương đương 46 tháng lương;

 • Việt Nam: tương đương 94 tháng lương.

Như thế, ở nước ta, số năm cần tiết kiệm để mua còn cao hơn rất nhiều.

Ngoại trừ trường hợp những "công bộc" các cấp của nhà nước.