Gần 90% cuộc đình công xuất phát từ tiền lương


Tọa đàm tình hình tiền lương trong các doanh nghiệp dệt may và điện tử tại VN.

Tin tổng hợp: Theo thống kê của các cơ quan chức năng, gần 90% các cuộc ngừng việc tập thể có nguyên nhân xuất phát từ tiền lương, 80% là do chủ DN vi phạm pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) về tiền lương.


Chia sẻ tại buổi tọa đàm tình hình tiền lương trong các doanh nghiệp (DN) dệt may và điện tử tại Việt Nam, nhiều ý kiến nhìn nhận thực tế hầu hết thang, bảng lương đều do phía chủ DN đưa ra. CĐ cơ sở thường vẫn phải ký vào để người sử dụng lao động đi đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động.


Tại tọa đàm, các đại biểu phản ánh nhiều DN có đến 2 bảng lương, trong đó bản nộp cho cơ quan nhà nước (để đối phó) về luật lao động, khác với bảng lương áp dụng tại DN. Công đoàn không có vai trò gì, và thường im tiếng, khi giới chủ xây dựng thang bảng lương. Các DN xây dựng thang bảng lương 10 bậc, mỗi bậc cách nhau 5%, tuy nhiên CN làm việc đến 10 năm đã hết bậc. Đến bậc thứ 10, có DN tăng thêm 3%, có DN tăng 5% cho CN hết bậc.


Nguyên nhân chủ yếu là do CĐ cơ sở không có đủ hiểu biết về cơ cấu tiền lương trong hiệu quả sản xuất, kinh doanh của DN; một bộ phận nhỏ cán bộ CĐ chưa thẳng thắn đấu tranh khi xây dựng thang, bảng lương.

Từ thực tế này, nhiều ý kiến đề xuất phải nâng cao vai trò của CĐ cơ sở trong đàm phán, thương lượng tiền lương. Muốn vậy, cán bộ CĐ phải có kiến thức tốt về pháp luật, kinh tế, nhất là kinh tế lao động để nắm chắc cơ cấu tiền lương trong hiệu quả sản xuất, kinh doanh của DN. Ngoài kiến thức và bản lĩnh, cán bộ CĐ phải có kỹ năng đàm phán, thương lượng với chủ DN.


Quan trọng hàng đầu vẫn là nguyên tắc: Công đoàn lập ra là để bảo vệ quyền lợi công nhân chứ không phải để phục vụ giới chủ nhân để được nhận quà riêng.

Thống kê cũng cho biết là: Trong nhiều năm qua, trên toàn quốc, 100% các cuộc đình công đều do công nhân tự phát (và thường được báo cáo hay loan tin là nghỉ việc tập thể). Công đoàn có những vướng mắc với giới chủ nhân nên chưa từng phát động bất kỳ một cuộc đình công nào để tạo áp lực bảo vệ quyền lợi cho tập thể người lao động.