Gần 400 lao động ở Trấn Yên, Yên Bái, phải nghỉ việc do ảnh hưởng dịch Covid-19


Người lao động tại một doanh nghiệp tại huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái). Ảnh: Thanh Hùng

Tin tổng hợp: Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, đã lập danh sách 7 công ty, doanh nghiệp, với 368 lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không lương với người sử dụng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên do khó khăn về tài chính, không đủ khả năng trả lương.


Trong đó, Nhà máy Graphite có 157 lao động, Công ty TNHH Tân Tiến có 90 lao động bị ảnh hưởng; dự kiến sẽ có 146 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.


Chủ sử dụng lao động ở các doanh nghiệp trên đã bàn các biện pháp giải quyết nhu cầu về vốn vay, chế độ hỗ trợ cho người lao động theo quy định của Pháp luật.