Góp ý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

Updated: Nov 5, 2020

BTNO – Sáng 13.10, ông Huỳnh Thanh Phương-Phó trưởng Đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn.

Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐHQH đơn vị tỉnh Huỳnh Thanh Phương phát biểu tại hội nghị.


Đa số các đại biểu đồng tình với việc thay đổi, chỉnh sửa của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về quy định bảo đảm về tổ chức, cán bộ, quyền gia nhập Công đoàn Việt Nam của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp. Góp ý về kinh phí công đoàn, có ý kiến cho rằng nên để Chính phủ quy định chi tiết nội dung này. Quy định như vậy sẽ cụ thể, rõ ràng và mang tính khả thi.


Đại biểu góp ý không nên quy định người lao động nước ngoài được quyền gia nhập công đoàn. Quy định này cần nghiên cứu sâu, kỹ hơn, nên tổ chức thí điểm ở một số nơi. Cần bỏ hành vi “trốn đóng, chậm đóng kinh phí công đoàn; đóng kinh phí công đoàn không đúng mức quy định; đóng kinh phí công đoàn không đủ số người thuộc đối tượng phải đóng” tại Điều 9 về những hành vi bị nghiêm cấm, vì quy định này có tính hình sự hóa, không phù hợp.

Đại biểu đóng góp ý kiến.


Có ý kiến nên bỏ cụm từ “trở thành công đoàn cơ sở” tại khoản 3, Điều 5 vì mâu thuẫn với khoản 3, Điều 3 Bộ luật Lao động. Làm rõ thêm khái niệm “tổ chức đại điện người lao động tại cơ sở”, “cán bộ công đoàn không chuyên trách”…


Về miễn, giảm kinh phí công đoàn trong các trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, đại biểu cho rằng nên giao cho Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. Đề xuất quy định thêm tại Điều 29 “các cấp công đoàn thực hiện công khai tài chính hằng năm đến với công đoàn viên”…


Kết luận hội nghị, Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐHQH đơn vị tỉnh Huỳnh Thanh Phương đánh giá cao những ý kiến đóng góp, đồng thời làm rõ thêm một số vấn đề mà các đại biểu quan tâm. Các ý kiến đóng góp sẽ được Đoàn ĐBQH tiếp thu, ghi nhận, nghiên cứu và tổng hợp chuyển đến Quốc hội xem xét tại kỳ họp sắp tới.


Thiên Di