Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: Không bỏ sót lao động tự do


Lao động tự do từ nông thôn lên thành phố buôn bán nông sản. Ảnh ANH THƯ

Tin tổng hợp: Cả nước có khoảng 20 triệu người bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 sẽ được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng.


Theo Nghị quyết, sẽ có 7 nhóm đối tượng được hỗ trợ. Các nhóm đối tượng như người có công với cách mạng, người nghèo, người bảo trợ, đối tượng là lao động có hợp đồng thì tương đối dễ rà soát. Tuy nhiên, nhóm lao động lao động tự do bị mất việc làm hiện nay rất đông, nhưng lại khó xác định chính xác.

"Trong nhóm lao động tự do, đối tượng nên ưu tiên được thụ hưởng chính sách là người bán hàng rong, lao động thu gom rác, người làm nghề bốc vác, người bán vé số lưu động, người lao động tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, lưu trú…" -Bùi Sĩ Lợi.

Việc rà soát các đối tượng thụ hưởng cũng cần quan tâm đến người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp đã chuyển đổi thành đơn vị tự chủ, tự chịu trách nhiệm, và những cơ sở giáo dục ngoài công lập. Hiện tại, đời sống của những đối tượng này đang gặp nhiều khó khăn.


Nếu dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, theo ông Lợi, thời gian tới có thể có một bộ phận lao động ở khu vực nông nghiệp, nông thôn bị tác động sâu, nhưng không nằm trong hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội. Nhóm này phải do chính quyền các địa phương nghiên cứu, xem xét, tổng hợp, thống kê để tránh bỏ sót.


Về tổng thể, việc triển khai gói an sinh xã hội đòi hỏi phải có sự vào cuộc tích cực, chủ động của tất cả các bên liên quan, bảo đảm tinh thần nhất quán là không để ai bị bỏ lại phía sau.

Với nguồn kinh phí lớn, đối tượng đa dạng, để đồng tiền hỗ trợ không đi “lạc đường”,

"Việc triển khai gói an sinh xã hội cần linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với đặc thù từng địa phương".


Do đó, trước tiên các cấp, ngành chức năng, trực tiếp là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần xây dựng rõ tiêu chí để xác định, khoanh vùng các nhóm đối tượng, nhất là nhóm lao động tự do. Tiêu chí này phải thống nhất từ Trung ương đến địa phương, tuyệt đối không được bỏ sót hoặc để trùng, phải rõ ràng đến từng ngành, nghề, lĩnh vực, địa phương….


Chính quyền địa phương phải nắm rõ đối tượng lao động tự do trên địa bàn, căn cứ vào đó tiến hành tổng hợp, thống kê, lên danh sách và công khai để toàn dân được biết.


Đặc biệt, sau khi công khai danh sách này,

mỗi người dân sẽ là một người giám sát để bảo đảm sự công bằng cao nhất trong cộng đồng dân cư.

Ngoài ra, các địa phương cần đánh giá mức độ ảnh hưởng đến lao động tự do trên cơ sở theo dõi sát sao diễn biến thị trường lao động trong thời gian gần đây.