FBNC - Nghiệp đoàn độc lập theo TPP (hay CPTPP) sẽ có tác động như thế nào?

Nghiệp đoàn độc lập, được thành lập theo đúng cam kết trên những hiệp định thương mại tự do, sẽ có vai trò và tác động thế nào, bên cạnh các công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

FBNC đã thực hiện thiên phong sự công phu này từ thời TPP, tiền thân của CPTPP, năm 2016...