EVFTA - Những cam kết quan trọng cần lưu ý
Tin tổng hợp: Việt Nam đã ký kết 14 Hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có 02 Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới là CPTPP - Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, và EVFTA - Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Đối với Hiệp định EVFTA, Việt Nam là nước thứ hai trong ASEAN và là nước đang phát triển đầu tiên trong khu vực ký kết FTA với EU.


EVFTA là một hiệp ước thương mại dự kiến có nhiều đóng góp tích cực cho tăng trưởng xuất khẩu cũng như quá trình đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu cho Việt Nam. Với EVFTA, ngay khi Hiệp định có hiệu lực, 85,6% số mặt hàng, tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được hưởng thuế 0%. Sau 07 năm, 99,2% số mặt hàng sẽ được hưởng thuế 0%, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.


EVFTA không chỉ bao gồm các cam kết mở của thị trường hàng hóa mà còn nhiều thách thức quan trọng khác mà VN phải tuân thủ như sở hữu trí tuệ, nguyên tắc xuất xứ, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ, quy tắc ứng xử…

  • Tiêu chuẩn bảo hộ sở hữu trí tuệ bao gồm cả a) Quyền tác giả, quyền liên quan b) Nhãn hiệu c) Chỉ dẫn địa lý d) Kiểu dáng công nghiệp e) Sáng chế f) Thông tin bí mật g) Quyền đối với Giống cây trồng

Theo BT Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh: “Việc thực thi các FTA cũng chính là cơ hội để Việt Nam tiếp tục thực hiện cải cách, bởi những FTA mà Việt Nam đã ký kết đều đòi hỏi, chứa đựng những cam kết tuân thủ rất lớn từ phía Việt Nam trong việc tiếp tục thực hiện cải cách trong nhiều lĩnh vực”.


Với mức độ cam kết khá cao về lĩnh vực sở hữu trí tuệ, dự kiến Hiệp định EVFTA sẽ tạo ra những thách thức không nhỏ về sửa đổi pháp luật trong nước. Trong bối cảnh nhận thức chung về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn thấp, trong khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng như hiện nay, việc tăng cường phổ biến, nâng cao nhận thức của công chúng và doanh nghiệp về các cam kết của Hiệp định EVFTA trong lĩnh vực này là điều hết sức cần thiết.