• NBCN

ECOW thiết lập sơ đồ mạng lưới các tổ chức xã hội có liên quan đến lao động tại Việt Nam


Ông Jesús Lavina - Tham tán, Phó trưởng Ban Hợp tác Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam.

Dự án “Nâng cao vai trò của các tổ chức xã hội và công nhân” (ECOW) do Liên minh Châu Âu tài trợ, Viện Nghiên cứu Châu Âu cùng các đối tác Trường Đại học Naple “L’Orientale” - Italia, Viện Nghiên cứu Tư vấn Phát triển, Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng thực hiện.


Sau hơn 4 năm thực hiện, từ tháng 4.2017 đến nay, ECOW đã thiết lập được sơ đồ mạng lưới các tổ chức xã hội có liên quan đến lao động. Trong đó, xác định được các tổ chức đầu tàu, trung tâm, có tầm ảnh hưởng trong mạng lưới.

Với mục tiêu có được các bằng chứng cho vận động chính sách, dự án đã tiến hành một nghiên cứu quy mô với hơn 3.000 công nhân tham gia, từ cả ba miền, trong ngành may và điện tử. Các kết quả của nghiên cứu này đã được sử dụng cho các chủ đề trong các cuộc tọa đàm chính sách cấp vùng và cấp quốc gia cũng như công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành.

Tại tổng kết ECOW, PGS.TS Nguyễn Chiến Thắng -Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu khẳng định, dự án ECOW đã được triển khai nhằm mục tiêu tăng cường năng lực quản trị nội bộ, tính minh bạch và tính hợp pháp của các tổ chức xã hội thông qua nâng cao khả năng thiết lập mạng lưới, nghiên cứu và vận động chính sách dựa trên thực chứng.

Dự án đã tiến hành khảo sát và lập nên một bản đồ về các tổ chức xã hội có liên quan đến lao động ở Việt Nam, giúp các tổ chức có thể kết nối với nhau dễ dàng hơn và hướng tới các hoạt động chung.

Đáng lưu ý, trong các kết quả nghiên cứu thực địa của ECOW, có 81,4% công nhân lao động mong muốn được ký hợp đồng không xác định thời hạn; công nhân lao động mong muốn Công đoàn đàm phán điều kiện lao động tốt hơn, tặng quà nhân dịp đặc biệt, tổ chức thể thao/giải trí, hỗ trợ tìm chỗ ở, hỗ trợ phụ nữ có con nhỏ đi làm…

Theo TS.Vũ Minh Tiến - Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, ECOW đã tăng cường khả năng mang tiếng nói từ cấp cơ sở đến các cuộc vận động chính sách thông qua các cuộc đối thoại chính sách ở cấp độ địa phương và quốc gia. Từ đó, cải thiện điều kiện cho người lao động.


Nhìn chung, vẫn chưa thấy trên sơ đồ những tổ chức xã hội do chính công nhân hay công dân tự thành lập ra.