top of page
  • Writer's pictureNBCN

Doanh nghiệp Thái Lan đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam


Triển lãm Thương hiệu hàng đầu Thái Lan 2021 tại Sài Gòn (VNA)

Nhiều doanh nghiệp Thái Lan đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong khi doanh nghiệp nội địa lại tập trung vào buôn bán đất đai. Theo Tổng Lãnh sự Thái Lan tại Sài Gòn, trong 4 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp Thái Lan đầu tư 163 triệu Mỹ kim vào Việt Nam và đứng thứ 8 về đầu tư nước ngoài trực tiếp.


Hiện có hơn 200 doanh nghiệp Thái Lan, gồm nhiều công ty xuyên quốc gia và nhiều công ty quy mô sản xuất lớn, vừa và nhỏ đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Trong khi có nhiều doanh nghiệp ngoại quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, kể cả sản xuất công nghiệp và sản xuất hàng tiêu dùng thì doanh nghiệp nội địa lại đổ tiền vào mua đất đai hoặc đầu tư vào bất động sản vì lãi xuất cao hơn.


Trong khi đầu tư vào sản xuất căn bản có lãi xuất thấp và khả năng thu hồi vốn chậm thì buôn bán đất và bất động sản thuận lợi vì giá đất đai ở nhiều nơi tăng gấp đôi chỉ trong thời gian ngắn. Các doanh nghiệp ngoại quốc đầu tư trực tiếp (FDI) vào Việt Nam chủ yếu là vào các ngành sản xuất, chiếm tỷ lệ hơn 50%.


Các doanh nghiệp FDI quy mô nhỏ vào Việt Nam để làm nhà cung cấp cho các doanh nghiệp FDI lớn.

bottom of page