Doanh nghiệp phải thanh toán lương ngày phép chưa nghỉ cho công nhân bị thôi việc


Sẽ bị phạt đến 50 triệu đồng, nếu doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền những ngày phép chưa nghỉ phép của người lao động

Tin tổng hợp: Theo Luật Lao động , người lao động được nghỉ phép năm với số ngày tùy theo thời gian làm việc và điều kiện làm việc như sau:

 • Thời gian nghỉ tính theo tỉ lệ tương ứng với số thời gian làm việc nếu làm việc dưới 12 tháng;

 • 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

 • 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt; lao động chưa thành niên; người khuyết tật;

 • 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt.

 • Cứ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày phép của người lao động được tăng thêm tương ứng 1 ngày.

Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ:
 • Đối với người đã làm việc từ đủ 6 tháng trở lên là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc, bị mất việc làm.

 • Đối với người chưa nghỉ phép năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ phép năm vì các lý do khác là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi người sử dụng lao động tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

 • Đối với người có thời gian làm việc dưới 6 tháng là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của toàn bộ thời gian làm việc.

Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định. Người sử dụng lao động trả lương không đúng quy định cho những ngày người lao động chưa nghỉ phép năm thì bị phạt tiền:

 • Từ 5 - 10 triệu đồng với vi phạm từ 1 - 10 người lao động;

 • Từ 10 - 20 triệu đồng với vi phạm từ 11 - 50 người lao động;

 • Từ 20 - 30 triệu đồng với vi phạm từ 51 - 100 người lao động;

 • Từ 30 - 40 triệu đồng với vi phạm từ 101 - 300 người lao động;

 • Từ 40 - 50 triệu đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.