Doanh nghiệp lách luật ký Hợp Đồng Lao Động thế nào?


Người lao động phải được ký hợp đồng lao động thay cho các loại hợp đồng khác. Ảnh minh họa: Nam Dương

Tin tổng hợp: Tình trạng doanh nghiệp lách luật, không ký hợp đồng lao động mà ký bằng hợp đồng dịch vụ, hợp đồng khoán việc với người làm công việc thường xuyên cho doanh nghiệp, bản chất là để né trách nhiệm với NLĐ, nhất là trách nhiệm đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ... khiến nhiều người lao động bị thiệt thòi.


Để khắc phục tình trạng này, Điều 13 Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi quy định: “HĐLĐ là sự thỏa thuận giữa NLĐ và NSDLĐ về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Trường hợp các bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là HĐLĐ”.


Sự khác biệt là: Nếu như trong hợp đồng lao động, NLĐ phải tự mình thực hiện công việc theo thỏa thuận, chịu sự điều hành, quản lý của NSDLĐ; thì trong hợp đồng dịch vụ, hợp đồng khoán việc, người thực hiện công việc không phải chịu sự quản lý, điều hành đó mà có thể tự tổ chức để thực hiện công việc và có thể nhờ, thuê, mướn người khác thực hiện công việc đó. Với quy định này, tình trạng lách luật không ký HĐLĐ sẽ thuyên giảm và quyền lợi của NLĐ như thế sẽ được bảo đảm hơn.