top of page
  • Writer's pictureNBCN

Doanh nghiệp FDI tại Đà Nẵng nhận định thế nào về mô hình “3 tại chỗ”?


Ảnh minh họa

Tại hội nghị “Đối thoại doanh nghiệp” ngày 24/9/2021, các DN FDI phản ảnh vấn đề giãn cách cứng khó khăn gây khó khăn cho hoạt động của DN như mất đơn hàng, chi phí cao không thể chịu đựng được nếu kéo dài. Chuyên gia của DN FDI không đến được Đà Nẵng nên không bảo dưỡng được máy móc thiết bị, hoàn thiện dây chuyền đầu tư mới... gây khó khăn cho duy trì sản xuất kinh doanh, đầu tư mới.

Đối với việc thực hiện mô hình “3 tại chỗ”, theo phản ánh của các DN FDI là không bền vững, không chỉ chi phí cao, quá sức chịu đựng của DN mà còn gây ức chế tâm lý cho người lao động, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm và không duy trì được lâu, thậm chí có nguy cơ mất an toàn cho người lao động.

Theo quan điểm, cách tiếp cận của các DN FDI, chính quyền TP Đà Nẵng cần có chiến lược, giải pháp sống chung với dịch bệnh COVID-19, việc theo đuổi “Zero F0” là không thể.

Giãn cách cứng ngoài việc đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa, còn gây đứt gãy nguồn nhân lực.

Vấn đề phủ vaccine, thẻ xanh, mở cửa với bên ngoài… cũng được các DN FDI rất quan tâm.


Nói chung, các DN FDI quan tâm nhiều nhất đến việc áp dụng các biện pháp giãn cách cứng gây khó khăn cho hoạt động của DN; chiến lược tiếp cận với dịch bệnh của chính quyền địa phương. Việc vận dụng các mô hình thích ứng, linh hoạt, sống chung, an toàn với dịch bệnh nhằm tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh của DN hơn là đề nghị hỗ trợ về vốn, lãi suất hay những hỗ trợ có tính vật chất từ Nhà nước, chính quyền địa phương...


Ngoài ra, trên bình diện quốc gia,

Các DN FDI tại Đà Nẵng đề nghị thống nhất cách chống dịch tại các địa phương để bảo đảm việc lưu thông hàng hóa, phương tiện, nhân lực...

Đà Nẵng nằm ở vị trí trung điểm của cả nước, đầu vào sản xuất kinh doanh của DN tại Đà Nẵng không chỉ ở người nước mà còn tại các trung tâm sản xuất lớn trong nước như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương. Vì vậy, khi các địa phương này thực hiện giãn cách thì lưu thông hàng hóa gặp khó khăn, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.


Theo Giám đốc VCCI Đà Nẵng Nguyễn Tiến Quang

bottom of page