Doanh nghiệp dệt may "gặp khó" vì quy tắc lao động trong CPTPPDoanh nghiệp dệt may đặc biệt lo ngại những nội dung cam kết về quyền lao động cũng như bảo vệ tính bền vững của môi trường, giúp người lao động và doanh nghiệp cùng được hưởng lợi ích kinh tế một cách công bằng tại CPTPP.

Tin tổng hợp: Muốn hưởng lợi từ CPTPP, hàng hoá sản phẩm xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt phải đáp ứng các điều kiện về xuất xứ nguyên liệu, môi trường, sở hữu trí tuệ… đặc biệt quy tắc về lao động.


Các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP hay EVFTA có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành dệt may vì giúp thuế quan giảm, đa dạng hóa thị trường và sản phẩm xuất khẩu.


Tuy nhiên, lợi thế nhân công giá rẻ không còn có ý nghĩa lớn với ngành dệt may trong tiến trình thực hiện các cam kết trong CPTPP. Tại sao? Bởi trong CPTPP hàng hoá sản phẩm xuất khẩu của các doanh nghiệp phải đáp ứng được các điều kiện về xuất xứ nguyên liệu đầu vào, môi trường, sở hữu trí tuệ… đặc biệt quy tắc về lao động trong CPTPP.


Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệp May Việt Nam, cho biết: “Trình độ lao động của ngành dệt may hiện không cao, khoảng 76% là lao động phổ thông, lực lượng đào tạo bài bản tức từ sơ cấp lên trung cấp chuyên nghiệp chỉ gần 20% và lực lượng cao đẳng - đại học trên chỉ chiếm 6,8%” .


Doanh nghiệp dệt may còn đặc biệt lo ngại những nội dung về quyền lao động cũng như bảo vệ tính bền vững của môi trường, giúp người lao động và doanh nghiệp cùng được hưởng lợi ích kinh tế một cách công bằng tại CPTPP.