top of page
  • Writer's pictureNBCN

Doanh nghiệp có được giảm lương nhân viên làm việc tại nhà do COVID-19 không?


Bạn đọc hỏi: Liệu doanh nghiệp có được giảm lương khi người lao động làm việc tại nhà trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 không?


Thạc sĩ, Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An trả lời:

Đối với trường hợp người lao động làm việc tại nhà do dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16, đây được xem là trường hợp chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại điều 29 Bộ luật Lao động 2019.

Theo đó, khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh thì người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 1 năm; trường hợp chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 1 năm thì phải được người lao động đồng ý bằng văn bản.

Theo quy định tại khoản 3 điều 29 Bộ Luật Lao động về trả lương thì người lao động chuyển sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động được trả lương theo công việc mới.

  • Nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương của công việc cũ thì được giữ nguyên tiền lương của công việc cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc.

  • Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% tiền lương của công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Như vậy,

Trong 30 ngày đầu, người lao động được trả lương bằng với lương công việc chính. Sau đó, doanh nghiệp có thể trả lương thấp hơn nhưng ít nhất phải bằng 85% lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.
bottom of page