top of page
  • Writer's pictureNBCN

Doanh nghiệp có được đuổi việc người lao động vì lý do nhiễm Covid-19?


Ông Nguyễn Văn Nam (tỉnh Bình Dương) hỏi: "Pháp luật hiện hành có quy định người sử dụng lao động (NSDLĐ) được quyền đuổi việc người lao động (NLĐ) vì lý do mắc Covid-19?"

- Luật sư Đặng Anh Đức, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, trả lời:

Theo quy định tại điều 36 Bộ Luật Lao động năm 2019, NSDLĐ chỉ được đuổi việc NLĐ nếu có một trong 7 lý do sau đây:

  1. NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc;

  2. NLĐ bị ốm đau, tai nạn đã điều trị mà khả năng lao động chưa hồi phục;

  3. Lý do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc;

  4. NLĐ không có mặt tại nơi làm việc trong thời hạn 15 ngày sau khi hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng;

  5. NLĐ đủ tuổi nghỉ hưu, trừ có thỏa thuận khác;

  6. NLĐ tự ý bỏ việc không có lý do chính đáng từ 5 ngày làm việc liên tục trở lên;

  7. NLĐ cung cấp thông tin không trung thực khi giao kết hợp đồng làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng.

Đối chiếu với quy định trên, có thể thấy, việc NLĐ bị mắc Covid-19 không phải là căn cứ hợp pháp để NSDLĐ được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Do đó, hành vi đuổi việc NLĐ vì nhiễm Covid-19 là hoàn toàn trái pháp luật.
bottom of page