Doanh nghiệp bắt buộc người lao động đi làm ngày Tết Dương lịch 2020 sẽ bị xử phạt


Ảnh minh họa

Tin tổng hợp: Điều 115 Bộ luật Lao động 2012 nêu rõ, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong những ngày lễ tết. Như vậy, Tết Dương lịch năm 2020 (1.1.2020) rơi vào giữa tuần (thứ Tư) nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày duy nhất và hưởng lương 100% vào ngày 1.1.2020.


Trong trường hợp người sử dụng lao động muốn người lao động đi làm ngày Tết Dương lịch thì phải có sự đồng ý thoả thuận giữa 2 bên. 


Cụ thể, theo Khoản 1, Điều 97 Bộ luật Lao động 2012, những người lao động do đặc thù công việc, đi làm vào ngày lễ sẽ được hưởng ít nhất bằng 300% tiền lương chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.


Điều 115 Bộ luật Lao động cũng quy định: Người lao động sẽ được hưởng 100% tiền lương ngày của ngày nghỉ lễ, Tết.


Ngoài ra, trường hợp người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương, hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.


Trường hợp người sử dụng lao động buộc người lao động đi làm vào ngày Tết Dương lịch mà không có sự đồng ý của họ là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính:

  • Từ 500.000 đồng-1 triệu đồng với vi phạm từ 1 - 10 người lao động;

  • Từ 1 - 3 triệu đồng với vi phạm từ 11 - 50 người lao động;

  • Từ 3 - 7 triệu đồng với vi phạm từ 51 - 100 người lao động;

  • Từ 7 - 10 triệu đồng với vi phạm từ 101 - 300 người lao động;

  • Từ 10 - 15 triệu đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.