Doanh nghiệp được tạm dừng đóng quỹ bảo hiểm đến hết năm 2020

10/08/2020 – 08:26


Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa đồng ý với Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tiếp tục cho doanh nghiệp trên cả nước tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết năm 2020.

Theo đó, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19 được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất từ đợt trước, tiếp tục được tạm dừng đóng vào hai quỹ này đến cuối năm nay.

Đối với các doanh nghiệp mới đủ các điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (lần đầu) thì thực hiện theo các văn bản hướng dẫn dừng đóng vào hai quỹ nói trên của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành. Tuy nhiên, thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa đến hết tháng 12.2020. Trước đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính báo cáo chủ tịch UBND tỉnh hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị có 50% lao động tham gia Bảo hiểm xã hội nghỉ việc hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch COVID-19 gây ra tiến hành lập hồ sơ.

Từ đó, cơ quan bảo hiểm sẽ xem xét thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định. Thời gian kể từ tháng doanh nghiệp đề nghị đến tháng 6.2020 và không tính lãi theo quy định. Trong trường hợp đến hết tháng 6.2020 dịch COVID-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh, thành phố gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét, giải quyết, tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12.2020…

Doanh nghiệp được hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Ảnh Hải Nguyễn.


ANH THƯ

https://laodong.vn/cong-doan/doanh-nghiep-duoc-tam-dung-dong-quy-bao-hiem-den-het-nam-2020-826315.ldo