DN thiệt hại 50% bởi dịch Vũ Hán Covid-19 được tạm dừng đóng Quỹ hưu & tử tuất đến tháng 12-2020


Ảnh minh họa

Tin tổng hợp: Cơ quan BHXH TP.Hồ Chí Minh ngày 23.3.2020 vừa ban hành văn bản “Về việc hướng dẫn tạm thời trường hợp tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất”:

Doanh nghiệp thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, dệt may, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất (22%) khi có một trong các điều kiện sau:

  • Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên;

  • Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).


Doanh nghiệp đủ điều kiện được tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất đến hết tháng 6.2020. Đến hết tháng 6.2020, trường hợp dịch Covid-19 chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị, BHXH TP.Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục giải quyết tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất đến hết tháng 12.2020.


Trong thời gian tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất đến hết tháng 6.2020, doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục đóng vào các quỹ ốm đau và thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ BHYT, bảo hiểm thất nghiệp  với tỉ lệ 10% quỹ tiền lương.


Trường hợp NLĐ nghỉ việc, di chuyển hoặc giải quyết chế độ BHXH thì doanh nghiệp đóng đủ tiền BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tiền li chậm đóng (nếu có) đối với NLĐ đó để được xác nhận sổ BHXH.