Dự thảo nghị quyết QH: Sẽ giảm thuế 16.000 tỉ đồng cho doanh nghiệp


Tin tổng hợp: Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí sự cần thiết ban hành nghị quyết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với một số doanh nghiệp như tờ trình của Chính phủ

Ngày 01-6-2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã họp phiên 45 (lần 2), cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của QH giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với DN nhỏ và siêu nhỏ và nhiều nội dung khác. Kiến nghị giảm 30% thuế Trình bày tờ trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết để góp phần hỗ trợ DN nhỏ và siêu nhỏ ổn định hoạt động sản xuất - kinh doanh, tạo động lực phát triển, Chính phủ trình QH áp dụng chính sách giảm thuế cho DN. Theo đó, giảm 30% thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với 2 đối tượng sau:

  • DN có tổng doanh thu năm 2020 không quá 3 tỉ đồng và có số lao động tham gia BHXH bình quân năm 2020 không quá 10 người (thuộc nhóm DN siêu nhỏ);

  • DN có tổng doanh thu năm 2020 không quá 50 tỉ đồng và có số lao động tham gia BHXH bình quân năm 2020 không quá 100 người (thuộc nhóm DN nhỏ).

Theo ước tính, việc đề xuất giảm 30% thuế TNDN như nói trên sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước (NSNN) khoảng 15.840 tỉ đồng và nếu tiếp tục mở rộng giảm thuế cho cả DN vừa, có thể làm giảm thu NSNN khoảng 22.440 tỉ đồng.

Các thành viên UBTVQH cơ bản tán thành với sự cần thiết ban hành nghị quyết như lý do đã nêu tại tờ trình và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách. Tuy nhiên, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và một số đại biểu đề nghị không nên gọi là "hỗ trợ cho các DN nhỏ và siêu nhỏ", vì khái niệm DN nhỏ và siêu nhỏ không phù hợp với quy định tại dự thảo nghị quyết này. Vì thế, nên xem xét tên của nghị quyết theo hướng là "Nghị quyết giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với một số DN".

Kết luận một số nội dung làm việc, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển nêu rõ UBTVQH nhất trí sự cần thiết ban hành "Nghị quyết giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với một số DN". Trên cơ sở đó, lấy tiêu chí về doanh thu và lao động làm căn cứ để giảm. UBTVQH đề nghị Chính phủ hoàn chỉnh tờ trình, Ủy ban Tài chính - Ngân sách hoàn thành báo cáo thẩm tra, để đưa vào Chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2020 và trình ra QH biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 9 này theo trình tự một kỳ họp.