Dịch Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp VN đình động


Ảnh minh họa

Tin tổng hợp: Theo số báo cáo nhanh của 30/63 tỉnh/thành phố VN về tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, có

322 DN tạm dừng hoạt động,

553 DN giảm quy mô hoặc thu hẹp sản xuất kinh doanh,

25 hợp tác xã tạm dừng hoạt động,

5 hợp tác xã giảm quy mô hoặc thu hẹp sản xuất kinh doanh.


Theo báo cáo của 22/63 tỉnh/thành phố, trong tổng số 8.773 lao động bị ảnh hưởng thì có

3.227 người thuộc ngành nông, lâm và thủy sản; có

2.252 người thuộc ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải;

1.121 người thuộc ngành vận tải, kho bãi;

665 người thuộc ngành bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.


Theo báo cáo của 22/63 tỉnh/thành phố, số lao động bị mất việc là 1.027 người:

365 người thuộc ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống;

106 người thuộc ngành ngành công nghiệp chế biến, chế tạo;

số còn lại rải rác ở một số ngành khác.


Dự báo thị trường lao động trong Quý I và năm 2020 là có khả năng thiếu hụt lao động và dịch chuyển lao động trong bối cảnh các doanh nghiệp đóng cửa hoặc thu hẹp sản xuất do chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng nguyên liệu ngừng hoạt động (các doanh nghiệp gia công cho các cty đa quốc gia, các DN có đầu vào nguyên liệu phụ thuộc vào Trung Quốc,…).