Dường như có gì sai sai trong thông báo vào sáng ngày 27-6-2020 này, bạn có thấy?