top of page
  • Writer's pictureNBCN

Cty Taxi Vinasun báo lỗ trăm tỉ, cắt giảm hàng nghìn nhân viên


Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) vừa công bố báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất quý IV.2020.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV.2020, doanh thu thuần đạt hơn 262,3 tỉ đồng, chỉ đạt 59,5% so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể, năm 2019, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 440,8 tỉ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý IV.2020 của Vinasun sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019. Theo đó, năm 2019, lợi nhuận gộp đạt 93 tỉ đồng, năm 2020 chỉ đạt 5,5 tỉ đồng, chỉ chiếm gần 6% so với cùng kỳ.

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối năm, doanh thu thuần chỉ đạt 1006 tỉ đồng, giảm một nửa so với năm 2019. Đồng thời, lợi nhuận gộp luỹ kế từ đầu năm đến cuối năm lỗ 29,9 tỉ đồng, trong khi năm 2019 vẫn lãi 424 tỉ đồng.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong quý IV.2020 là 25,3 tỉ đồng, trong đó khoản lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ là 24,4 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 14,6 tỉ đồng, giảm 273,6%.

Vinasun đã có 4 quý trong năm 2020 đều báo lỗ. Cụ thể, quý 1 lỗ 16,8 tỉ đồng, quý 2 lỗi 111,3 tỉ đồng và quý 3.2020, hãng taxi này lỗ sau thuế 57,1 tỉ đồng.

Như vậy, cả năm 2020, doanh nghiệp lỗ 210,5 tỉ đồng, trong khi năm 2019, doanh nghiệp vẫn báo lãi 108,6 tỉ đồng.

Theo giải trình nguyên nhân lợi nhuận quý IV.2020 giảm mạnh, ông Trần Anh Minh, Phó Tổng giám đốc công ty cho biết, do bị ảnh hưởng kéo dài của dịch COVID-19 làm cho doanh thu dịch vụ taxi quý IV.2020 sụt giảm mạnh.

Quý III.2020, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cũng ghi nhận sự sụt giảm mạnh. Lợi nhuận đã giảm 272% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân cũng được lãnh đạo doanh nghiệp giải thích là do dịch bệnh.

Ngoài ra, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Vinasun đã lên kế hoạch lỗ 115 tỉ đồng.

Tính đến thời điểm 31.12.2020, số lượng nhân viên Vinasun là 4.398 người, giảm tới 1.392 người so với cuối năm 2019.

Vinasun cũng nhận định, công ty tiếp tục chịu áp lực với sự tham gia của các công ty nước ngoài vào thị trường taxi. Theo Vinasun, họ có tiềm lực tài chính mạnh mẽ chấp nhận lỗ để cạnh tranh nhằm chiếm thị phần taxi chính thống. Do vậy, Vinasun xác định trong năm 2020 phải đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách nhất kể từ khi thành lập.

bottom of page