Cty PouYuen VN cải thiện tốt chỉ số rủi ro lây nhiễm dịch bệnh Vũ Hán Covid-19


Tin tổng hợp: Sau 2 ngày 14 và 15-4-2020 ngưng hoạt động, Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (có 70.000 công nhân) đã tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro lây nhiễm bệnh Covid-19: giảm quy mô sản xuất còn 30%, giảm 90% số lượng xe đưa rước người lao động, bố trí vách ngăn trong nhà ăn để đảm bảo ngăn cách giữa những người ngồi ăn…

Kết quả đánh giá lại theo Bộ chỉ số rủi ro lây nhiễm Covid-19 tại công ty là 42%, cải thiện đáng kể so với mức 81% trước đó. Do đó, công ty có thể tiếp tục hoạt động và duy trì, tăng cường thêm các biện pháp kiểm soát, phòng dịch.

Bên cạnh đó, TP đã tổ chức xét nghiệm sàng lọc giám sát công nhân lưu trú trong các khu công nghiệp, khu chế xuất cho 1.396 công nhân của các khu công nghiệp, tất cả đều có kết quả âm tính.


TP cũng đẩy nhanh tiến độ tự đánh giá của các doanh nghiệp và hoạt động thẩm định, kiểm tra của cơ quan quản lý, cơ quan y tế đối với các doanh nghiệp sản xuất theo Bộ chỉ số rủi ro lây nhiễm Covid-19, hoàn tất trước ngày 20-4-2020.