Cty Đại Nghĩa tổ chức 38 lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho 1.500 công nhân


Một lớp tập huấn tại Mỹ Đức, Hà Nội.

Tin tổng hợp: Công ty TNHH May xuất khẩu Đại Nghĩa phối hợp với Ban Giám đốc, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội tổ chức 38 lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho 1.500 người lao động.


Thời gian tổ chức 38 lớp tập huấn diễn ra từ 15.5 đến 15.6.2020. Trong 1 tháng huấn luyện, các học viên sẽ được nghe giảng viên trao đổi, thông tin các quy định của Bộ Luật Lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành về an toàn vệ sinh lao động. 

Kết thúc mỗi lớp huấn luyện, các học viên sẽ thực hiện bài kiểm tra. Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội chia nhóm, đánh giá, chấm điểm, cấp giấy chứng nhận xác nhận đã qua khóa huấn luyện.

Việc mở 38 lớp huấn luyện trong 1 tháng của Công ty TNHH may xuất khẩu Đại Nghĩa đã được người lao động và Ban Giám đốc doanh nghiệp đánh giá cao.


Cần bổ sung vào nỗ lực này là việc nhận diện các mối nguy, đánh giá rủi ro, phòng ngừa các nguy cơ gây tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp giúp nâng cao điều kiện an toàn vệ sinh lao động ngay tại doanh nghiệp.

Đây là mô hình cần nhân rộng cả nước, để giảm thiểu đến mức có thể tình trạng tai nạn lao động đang cướp đi sinh mạng 3 người mỗi ngày hiện nay.