CTQH: Ngăn dịch bệnh Vũ Hán & Chống công việc Ách Tắc là 2 việc song songTin tổng hợp: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã lưu ý về việc cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy nhà nước, không vì lợi dụng dịch bệnh Covid-19 mà công việc đình trệ như xưa giờ.


Trong bối cảnh dịch bệnh, Chủ tịch Quốc hội cho biết việc tổ chức hội nghị theo hình thức họp trực tuyến thông qua phần mềm trên máy tính. Đại biểu cho ý kiến những vấn đề lớn với các dự án luật sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5 tới.

Phiên họp 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 4 dự kiến khá nhiều nội dung cần các cơ quan tích cực chuẩn bị. Vừa qua, Chính phủ đã đề nghị bổ sung một số nội dung tại Kỳ họp 9. Nếu tình hình dịch bệnh tới đầu tháng 4 còn diễn biến phức tạp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thảo luận quyết định thời gian tổ chức Kỳ họp 9 Quốc hội khóa XIV.

Do đó, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quán triệt tinh thần này để tổ chức tốt công việc. Đừng nghĩ tới tháng 5 có họp được hay không, mà phải nghĩ tháng 5 họp được. Những công việc từ đây tới tháng 5 vẫn thực hiện công việc theo kế hoạch đề ra”. –Nguyễn Thị Kim Ngân.

Riêng với bộ phận tiếp xúc giải quyết đơn thư, Chủ tịch Quốc hội đề nghị không có bất cứ gì đình trệ để bức xúc của dân không được giải quyết kịp thời.

Thông tin, đơn thư gửi tới phải kịp thời xử lý theo đúng quy định chuyển đơn, thông báo trả lời, giải quyết theo thẩm quyền thì vẫn làm thường xuyên, không ách tắc” –Nguyễn Thị Kim Ngân.