CT TLĐLĐ VN: Công đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội của Đảng, do NN quản lý


CT TLĐLĐ VN Bùi Văn Cường: Công đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội

Tin tổng hợp: Phát biểu trong kỳ họp QH ngày 7/6/2019, đại biểu (ĐB) QH Bùi Văn Cường (Gia Lai), Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, khẳng định thống nhất cao việc phê chuẩn Công ước 98 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về Áp dụng những Nguyên tắc của Quyền tổ chức và Thương lượng tập thể.

Chia sẻ để QH hiểu rõ hơn về tổ chức CĐ, chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định Công đoàn (CĐ) là một tổ chức chính trị - xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự quản lý của nhà nước. "Tuy nhiên, CĐ khác với các tổ chức chính trị - xã hội khác, đó là CĐ không sử dụng ngân sách nhà nước mà tự thu kinh phí (từ người lao động) để trang trải cho hoạt động của mình".

Theo vị ĐB QH đồng thời là chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, 2% kinh phí CĐ là một chính sách của Đảng, nhà nước để tổ chức CĐ hoat động. "Vì thế mà hệ thống tài chính của CĐ là theo hệ thống dọc. Còn có ý kiến nêu rằng có thể xem xét về 2% đoàn phí, chúng tôi hoàn toàn nhất trí. Vì trong thể chế chúng ta thì tổ chức CĐ cũng thực hiện các nhiệm vụ của một tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ CĐ thì được xác định là công chức trong hệ thống chính trị" - ông Bùi Văn Cường nói.


Và số tiền của 2% kinh phí CĐ, có tới 69% trong số này được để lại cho CĐ cơ sở, còn 31% dành cho từ cấp trên cơ sở trở lên đến Tổng LĐLĐ Việt Nam, để trả lương, để tổ chức các hoạt động... Đây là cái mà báo cáo rất rõ ràng với các ĐBQH để chúng ta có một sự chia sẻ, chứ không phải là 2% ấy CĐ dùng để làm gì, cái này theo đúng quy định của pháp luật và theo quy định của tài chính"- ông Bùi Văn Cường giải thích thêm.


Được biết, đến tháng 7/2019, ông Bùi Văn Cường được bổ nhiệm làm Bí thư Đăk Lắc, ông Nguyễn Đình Khang thay vào vị trí CT TLĐLĐ VN.


​NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nbcn-logo.jpeg