"CPTPP chủ yếu khẳng định lại các tiêu chuẩn lao động đã trong tuyên bố năm 1998 của ILO".


Phó TT Phạm Bình Minh: Hiệp định CPTPP không đưa ra tiêu chuẩn riêng về lao động mà chủ yếu khẳng định lại các tiêu chuẩn lao động đã nêu trong tuyên bố năm 1998 của ILO

Tin tổng hợp: Theo Phó TT Phạm Bình Minh, trong quá trình thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) , Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành thường xuyên cập nhật đánh giá tác động đến tổng thể nền kinh tế cũng như từng lĩnh vực cụ thể để xây dựng các giải pháp điều hành một cách phù hợp.


Đối với vấn đề lao động, một vấn đề còn có những băn khoăn từ phía đại biểu, Phó thủ tướng cho biết Hiệp định CPTPP không đưa ra tiêu chuẩn riêng về lao động mà chủ yếu khẳng định lại các tiêu chuẩn lao động đã nêu trong tuyên bố năm 1998 của ILO (Tổ chức Lao động Quốc tế). Việt Nam với tư cách là thành viên của ILO cũng như các thành viên của Hiệp định CPTPP có nghĩa vụ tôn trọng và thực thi, Phó thủ tướng khẳng định.


"Trong các điều khoản VN phải thực thi có điều khoản cho phép thành lập các tổ chức (nghiệp đoàn độc lập) của người lao động tại doanh nghiệp". (PTT Phạm Bình Minh)

Theo kết quả thực hiện cam kết về lao động trong Hiệp định CPTPP thì Việt Nam đã sửa Bộ luật Lao động. Tuy nhiên, Luật Công đoàn năm 2012 có những mối liên hệ nhất định đối với Bộ luật Lao động. Do đó, sau khi sửa đổi Bộ luật Lao động và được Quốc hội thông qua thì Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát và sẽ đề xuất sửa đổi Luật Công đoàn.