CPTPP đòi hỏi Pháp luật Lao động VN cần điều chỉnh những gì?


Khi tham gia vào các hiệp định thương mại thế hệ mới, Việt Nam sẽ đối mặt với thách thức từ thị trường lao động và nâng cao kỹ năng. Để có thể hưởng lợi tối đa từ thương mại tự do, Việt Nam cần điều chỉnh hợp lý ngay từ bây giờ chính sách lao động thưpơng mại.


Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường chính sách thị trường lao động và cải thiện kỹ năng của lực lượng lao động song song với cải cách pháp luật lao động và hệ thống quan hệ lao động.


Nữ Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam Beatrice Maser nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại xã hội, cải thiện điều kiện làm việc và tăng năng suất. Đây là những nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình toàn cầu hóa sản xuất, từ đó đóng góp cho tăng trưởng kinh tế bền vững và toàn diện.


Giám đốc ILO Việt Nam Chang-Hee Lee cho biết: “Việt Nam cần có những chính sách thị trường lao động hiện đại dựa trên bằng chứng đáng tin cậy, nhằm liên tục đáp ứng với sự thay đổi về nhu cầu của các ngành công nghiệp và người lao động”.ông Lê Đình Quảng - Phó trưởng Ban Quan hệ Lao động (Tổng LĐLĐ VN)

Phó trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ VN Lê Đình Quảng đúc kết một số điểm phải tuân thủ điều kiện của CPTPP:

  • "Việt Nam đã ký thư thoả thuận song phương với 10 nước thành viên CPTTP. Mục đích để họ không trừng phạt về thương mại khi VN tạm thời chưa thực hiện một số nghĩa vụ được quy định trong Chương 19".

  • "Việt Nam phải tuân theo quy định của ILO trong Tuyên bố 1998, gồm: Tự do lập hội và thương lượng, chống lao động trẻ em, chống lao động cưỡng bức, chống phân biệt đối xử ở các ngành nghề".

  • "Việt Nam là thành viên của ILO và khi tham gia CPTTP sẽ phải thực thi mọi cam kết. Vấn đề là chúng ta cần nội luật hoá các tiêu chuẩn đó. Trong đó có vấn đề tổ chức của người lao động”.

  • Sau khi rà soát 265 văn bản, VN có 8 luật cần sửa đổi, trong đó có Bộ Luật Lao động năm 2012 với các quy định về lao động công đoàn.