top of page
  • Writer's pictureNBCN

COVID-19 có thể làm gia tăng lao động trẻ em


Ảnh minh họa

Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Hà Nội cảnh báo, đại dịch COVID-19 khiến kinh tế xã hội bị ảnh hưởng, đặc biệt các gia đình khó khăn sẽ ngày càng nhiều. Điều này cũng làm gia tăng lao động trẻ em khi các gia đình muốn con em mình lao động để tăng thu nhập cho đủ sống.


Ngày 06.7.2022, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế tổ chức hội thảo "Đánh giá kết quả thực hiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam" tại Đà Nẵng.

Phát biểu tại hội thảo, bà Ingrid Christensen - Giám đốc Văn phòng ILO tại Hà Nội - nêu rõ, đại dịch COVID-19 đã gây ra tác động kinh tế tới nhiều gia đình. Vì đại dịch làm nghiêm trọng hơn các nguyên nhân gốc rễ, chính là đói nghèo. Chúng ta phải lường trước được tình hình lao động trẻ em có thể tăng trong thời gian tới. Để ngăn chặn điều này, cần làm sao để các gia đình khó khăn có trẻ em phải đảm bảo được sinh kế.

Hiện nay, 50% trẻ em đang phải lao động trong môi trường nguy hiểm, độc hại. Việc phải tham gia lao động làm ảnh hưởng đến việc học tập của các em.

Việt Nam đã cam kết và tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc tế thì không thể khoan nhượng với tình trạng lao động trẻ em.


Việt Nam cũng đã phê chuẩn Công ước 138 về độ tuổi lao động tối thiểu Công ước 182 xóa bỏ lao động tồi tệ ở trẻ em.


Để làm được vậy thì cần sự hỗ trợ của tất cả. Các chuyên gia ở mọi lĩnh vực cần làm việc với nhau để tìm giải pháp, giúp trẻ em không rơi vào lao động trẻ em mà còn giúp các em có cơ hội học tập.

bottom of page