Công Nhân: Bạn Là Ai ?


Trên trang mạng NHÓM BẠN CÔNG NHÂN này, từ ngữ “CÔNG NHÂN” được hiểu theo nghĩa rộng bao gồm nhiều thành phần người lao động, từ lao động phổ thông, lao động chân tay như công nhân, thợ, nông dân làm thuê, người giúp việc, ... tới lao động trí óc, lao động văn phòng như nhân viên công chức, tư chức, cán bộ, chuyên gia...


Nói chung, công nhân là tất cả những người lao động, công nhân viên, là những người làm công ăn lương, đóng góp sức lao động và chuyên môn của mình để tạo ra sản phẩm cho người chủ qua một hợp đồng làm việc hay giao kèo.


Điểm chính yếu là người “công nhân” đổi sức lao động của mình lấy “lương” từ người “chủ”.


Quan hệ giữa “chủ” và “công nhân”, giữa “người trả lương” và “người nhận lương” không luôn luôn tốt đẹp, và hẳn nhiên xảy ra những bất đồng ở nhiều lãnh vực, nhiều cấp độ.

Bản chất của việc “trả lương” và “nhận lương”, cũng như nhiều yếu tố liên hệ khác, thường đưa người công nhân vào thế thua thiệt so với chủ nhân.


Do đó, người công nhân cần được hỗ trợ kiến thức, phương tiện để tái lập một quan hệ bình đẳng nhất giữa công nhân và chủ nhân.


NBCN

​NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nbcn-logo.jpeg
_Labor-C4new .jpg