• NBCN

Vì sao có quá nhiều công nhân VN chết ở Nhật Bản ?

Updated: Nov 26, 2019


Mời các bạn theo dõi một phóng sự ngắn từ Nhật Bản...