Vì sao có quá nhiều công nhân VN chết ở Nhật Bản ?


Mời các bạn theo dõi một phóng sự ngắn từ Nhật Bản...