top of page
  • Writer's pictureNBCN

Chuyển mạnh tiêu thụ vải thiều qua thương mại điện tử

Năm nay, vải thiều Hải Dương được mùa lớn. Trà vải thiều chính vụ sẽ bắt đầu thu hoạch từ ngày 5/6, thu hoạch rộ từ sau ngày 10/6/2021.


Ảnh minh họa

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Hải Dương, niên vụ vải năm 2020-2021, tỷ lệ vải ra hoa, đậu quả cao, dự kiến là một năm được mùa. Toàn tỉnh hiện có 9.168 ha vải thiều (Thanh Hà: 3.328 ha, Chí Linh: 3.548 ha). Trong đó, vải thiều sớm khoảng 30% diện tích, tập trung ở Thanh Hà và một phần ở Ninh Giang, Thanh Miện; vải thiều chính vụ 70% diện tích, tập trung ở Thanh Hà, Chí Linh. Dự kiến sản lượng vải quả toàn tỉnh năm nay đạt khoảng 55.000 tấn.


Hiện tại, vải thiều trà sớm (vải u trứng) đang thu hoạch (một số diện tích cực sớm đã cho thu hoạch từ ngày 26/4/2021); vải thiều trà trung (u hồng, u thâm, lai Thanh Hà), đang giai đoạn đẫy cùi, báo mã. Trà vải thiều chính vụ đang giai đoạn quả non, một số diện tích đang làm cùi.


Dự kiến, trà vải thiều sớm và trà vải thiều trung khoảng 30 nghìn tấn; trà vải thiều chính vụ khoảng 25 nghìn tấn, tăng khoảng 15 nghìn tấn so với niên vụ năm 2020.


Dự kiến, trà thiều sớm (vải u trứng) sẽ thu hoạch rộ từ 10/5-18/5; trà vải thiều trung đầu thu từ 18/5, rộ từ 20/5-30/5; trà vải thiều lai (vải lai Thanh Hà) bắt đầu thu từ 01/6, rộ từ 5/6 và trà vải thiều chính vụ (thiều) sẽ bắt đầu thu hoạch từ ngày 5/6, thu hoạch rộ từ sau ngày 10/6/2021.


Do dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp cả trên thế giới và trong nước, nên phần nào ảnh hưởng đến tâm lý của người sản xuất và doanh nghiệp thu mua. Bên cạnh đó, do các trà vải ra hoa tập trung hơn các năm trước và được mùa, sản lượng vải lớn, thời gian thu hoạch tập trung nên áp lực cho thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm.


Trước tình hình đó, UBND tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các sở, ngành của tỉnh sẵn sàng chuẩn bị các phương án nhằm chủ động tốt nhất cho việc thu hoạch, vận chuyển và tiêu thụ vụ vải thiều năm 2021.

bottom of page