top of page
  • Writer's pictureNBCN

Chuyển đổi 15.330 vị trí nhằm phòng ngừa tham nhũng - Cả nước có 22 thủ trưởng "thiếu trách nhiệm"!


Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp, các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác đối với 15.330 cán bộ, công chức, viên chức "nhằm phòng ngừa tham nhũng".


Sáng nay (07.7.2022), Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Thanh tra. Hội nghị được tổ chức tập trung tại Hà Nội và trực tuyến các địa phương.

Theo báo cáo của TTCP,

trong 6 tháng đầu năm, các cấp, các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác đối với 15.330 cán bộ, công chức, viên chức "nhằm phòng ngừa tham nhũng".

Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, trong kỳ báo cáo

cả nước có 22 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 18 người.

Ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn các cơ quan nhà nước và chỉ đạo cơ quan thanh tra tăng cường việc phát hiện và xử lý tham nhũng.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan hành chính nhà nước phát hiện 30 vụ việc, 40 người có dấu hiệu tham nhũng.

Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu: "Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay cơ quan điều tra xử lý, không chờ ban hành kết luận thanh tra".

Phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Hồng Phong - Tổng Thanh tra Chính phủ - nhấn mạnh: Phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng trong 5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thanh tra năm 2022.

Do đó, ngành Thanh tra sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác này theo tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt chú ý thực hiện có hiệu quả những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Tổng Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu, các đơn vị thuộc ngành Thanh tra cần đôn đốc, hướng dẫn các cấp, các ngành thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và tăng cường phát hiện tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

"Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay cơ quan điều tra xử lý, không chờ ban hành kết luận thanh tra; Tập trung ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong thực thi công vụ" - Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh.

bottom of page